Beet & Berry Lip scrub
Beet & Berry texture
Hand holding Beet & Berry Lip Scrub.
Beet & Berry Lip scrub
Beet & Berry texture
Hand holding Beet & Berry Lip Scrub.
Ingredient Used In Beet & Berry Lip Scrub by ALANNA

Beet & Berry Lip Scrub

₹298
₹350
Chocolate lip scrub
Chocolate scrub on lips
Chocolate lip scrub texture
Chocolate lip scrub
Chocolate scrub on lips
Chocolate lip scrub texture

Chocolate Lip Scrub

₹128
₹150
Lemon Lip scrub
Lemon Lip scrub texture
Lemon lip scrub on lips
juicy lemon for dark lips
Lemon Lip scrub
Lemon Lip scrub texture
Lemon lip scrub on lips
juicy lemon for dark lips

Lemon Lip Scrub

₹128
₹150